PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

Statistike

 

Zavezanci za predložitev posredujejo podatke prek portala AJPES skladno z roki, opredeljenimi za posamezno statistično raziskovanje oziroma drugo zbiranje podatkov.

Podatke za statistična raziskovanja in druga zbiranja podatkov lahko pripravite in/ali predložite prek posamezne spletne aplikacije na portalu AJPES, če ste registrirani za uporabo spletnega portala (imate uporabniško ime in geslo) in če ste pridobili pravice za vpogled/vnos/oddajo podatkov s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta za posamezno storitev ter so evidentirane v sistemu e-Pooblastil AJPES. Do posamezne aplikacije lahko dostopate brez priprave pooblastil:

  • če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in imate kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter digitalno potrdilo dodano v profilu uporabnika, ali
  • če vas je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta že pooblastil za vsa poročanja na AJPES z generalnim pooblastilom.

Generalno pooblastilo ne velja za poročanja, ki vsebujejo osebne podatke (podatki ISPAP, raziskovanje o strukturi plače, eTurizem), zato je potrebno za vpogled/vnos/oddajo tovrstnih podatkov pripraviti posebno pooblastilo..

V kolikor pooblastila še nimate, ga pripravite tukaj, skladno z navodili v Priročniku za uporabnike.

Plače v zasebnem sektorju

Pravne osebe zasebnega sektorja mesečno predložijo zbirne podatke o izplačanih plačah.

Plače v javnem sektorju

Proračunski uporabniki mesečno predložijo podatke o izplačanih plačah v aplikacijo ISPAP.

Statistika finančnih računov

Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 (po SKIS) četrtletno predložijo podatke za statistiko finančnih računov.

Četrtletno poročanje

Določeni poslovni subjekti četrtletno predložijo podatke o zalogah, podatke iz poslovnega dela izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah in druge podatke o poslovanju.

Statistike plačilnega prometa

Ponudniki plačilnih storitev:

  • dnevno poročajo o neporavnanih obveznostih 
  • mesečno poročajo o prometu na računih 

Poročanje o gostih in prenočitvah

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah
  • mesečno poročajo statistične podatke

Druge statistike

Izbrane statistične enote predložijo podatke za statistična raziskovanja, ki jih AJPES izvaja v sodelovanju s Statističnim uradom RS.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?