PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

Poslovni register Slovenije

Nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov poslovnega registra se zaračunava po Tarifi nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije kot sledi:

Zap.št.  Storitve Osnova za obračun/nadomestilo v EUR z vključenim 22 % DDV/(zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.1 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE  a) z zagotovljenimi dnevnimi spremembami  b) z zagotovljenimi tedenskimi spremembami  c) z zagotovljenimi mesečnimi spremembami   
v ožjem naboru v širšem naboru v ožjem naboru v širšem naboru v ožjem naboru v širšem naboru
1.1.1 Prevzem podatkov o vseh enotah Poslovnega registra Slovenije 19.928,70 26.903,44 15.942,96 21.523,24 13.285,80 17.936,44 vsako leto, mesečno
(1.1.1.1 a) (1.1.1.2 a) (1.1.1.1 b) (1.1.1.2 b) (1.1.1.1 c) (1.1.1.2 c)
1.1.2 Prevzem podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register - - - - 6.642,90 8.968,22 vsako leto, mesečno
        (1.1.2.1) (1.1.2.2)
1.1.3 Prevzem podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih - - - - 3.985,74 5.380,20 vsako leto, mesečno
        (1.1.3.1) (1.1.3.2)
Zap.št.  Storitve Osnova za obračun/nadomestilo v EUR z vključenim 22 % DDV/(zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.2 PREVZEM PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE PREKO SPLETNEGA SERVISA  do 500 poizvedb a) do 500 enot b) do 1.000 enot c) do 2.000 enot d) do 5.000 enot  
1.2.1 Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za izbrano število poslovnih subjektov   - 301,34 542,90 1.084,58 2.712,06 vsako leto, mesečno
  (1.2.1 a) (1.2.1 b) (1.2.1 c) (1.2.1 d)
1.2.2 Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za določeno število poizvedb  211,06 - - - - pred opravljeno storitvijo
(1.2.2)        
1.2.3 Prevzem podatkov v ožjem naboru za izbrano število enot PRS  - 406,26 732,00 1.464,00 3.661,22 vsako leto, mesečno
  (1.2.3 a) (1.2.3 b) (1.2.3 c) (1.2.3 d)
1.2.4 Prevzem podatkov o enotah PRS v ožjem naboru za določeno število poizvedb 284,26 - - - - pred opravljeno storitvijo
(1.2.4)        
1.2.5 Prevzem podatkov v širšem naboru za izbrano število enot PRS  - 549,00 988,20 1.977,62 4.942,22 vsako leto, mesečno
  (1.2.5 a) (1.2.5 b) (1.2.5 c) (1.2.5 d)
1.2.6 Prevzem podatkov o enotah PRS v širšem naboru za določeno število poizvedb 384,30 - - - - pred opravljeno storitvijo
(1.2.6)        
Zap.št.  Storitve Osnova za obračun/nadomestilo v EUR z vključenim 22 % DDV/(zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.3 IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA PODLAGI POSAMEZNEGA NAROČILA  za vsakih začetih 500 enot  celotna zbirka  
izdelava ožjega izbora izdelava širšega izbora izdelava ožjega izbora izdelava širšega izbora
39,04 52,46     po opravljeni storitvi
(1.3.1) (1.3.3)
    9.300,06 12.555,02 pred opravljeno storitvijo
(1.3.2) (1.3.4)
Zap.št.  Storitve Osnova za obračun/nadomestilo v EUR z vključenim 22 % DDV/(zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.4 IZDELAVA ZBIRNIH PODATKOV PO KRITERIJIH NAROČNIKA  stroški dela na uro  
19,89 po opravljeni storitvi 
(1.4.1)
Zap.št.  Storitve Osnova za obračun/nadomestilo v EUR z vključenim 22 % DDV/(zap. št. tarife) Rok obračuna oziroma plačila 
1.5 POSREDOVANJE PODATKOV V MREŽO EVROPSKEGA POSLOVNEGA REGISTRA  Osnovni pregled podatkov Pregled podatkov odgovornih oseb Izpisek iz PRS  
2,56 3,66 6,34 po opravljeni storitvi, četrtletno 
(1.5.1) (1.5.2) (1.5.3)

V zgornje cene je vključenih 22 % davka na dodano vrednost.

POVEZANE VSEBINE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?