PRIJAVA

 

LOKALNA PRIJAVA

Registrirani uporabniki
Še niste uporabnik? Registrirajte se.

Registriram

Izdaja izpisa / potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije za samostojne podjetnike, sobodajalce in druge poslovne subjekte

Za izdajo potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije izpolnite naročilnico v slovenskem ali italijanskem jeziku. Oddate jo lahko osebno ali po pošti na katerikoli izpostavi AJPES.

Naročilnica za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz PRS 

Naročilnica za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz PRS (v italijanskem jeziku)

Izpis iz sodnega registra

AJPES izstavi izpis iz sodnega registra za družbe in druge subjekte vpisa v sodni register. Oddate jo lahko osebno ali po pošti na katerikoli izpostavi AJPES.

Zahteva za izpis iz sodnega registra in izpis listin

Nadomestila za izpis iz sodnega registra

Elektronsko podpisan izpis

Na voljo je tudi elektronsko podpisan izpis za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register  ter samostojne podjetnike, ki ga lahko natisnete iz spletne strani.

E-izpisek v pdf obliki

LEI

AJPES je akreditirani izdajatelj identifikatorja pravnih subjektov LEI (Legal Entity Identifier). LEI je edinstvena 20-mestna koda, ki omogoča enolično identifikacijo pravnih subjektov ter zagotavlja večjo preglednost na trgu, njegovo uporabo pa zahteva vse več regulatornih in nadzornih organov.

Točka SPOT

Na točki SPOT lahko oddate vlogo za registracijo s.p., d.o.o. ter prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS.

Družba

Pojasnila v zvezi s postopki za vpis družbe v Poslovni register Slovenije.

Podjetnik

Pojasnila v zvezi s postopki za vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije.

Sobodajalec

Pojasnila v zvezi s postopki za vpis sobodajalca v Poslovni register Slovenije.

Drugi subjekti

Pojasnila v zvezi s postopki za vpis drugih poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije.

Vpis po ZZK

Vpis tujih pravnih oseb v Poslovni register Slovenije v skladu z  Zakonom o zemljiški knjigi.

Nastanitveni obrati

Pojasnila v zvezi s postopki za vpis nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov. 

Register dejanskih lastnikov

Podatke o dejanskih lastnikih pravnih oseb v register vpiše zastopnik pravne osebe ali njegov pooblaščenec.

Vpis zavezancev za informacije javnega značaja

Zavezance so prijavitelji dolžni vpisati najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom opravljanja dela priglasiti pri AJPES.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom

Na podlagi Zakona o prostovoljstvu  AJPES izvaja vpise, spremembe, izbrise in ponovno priglasitev prostovoljskih organizacij v vpisnik.

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?